Meditatie in Beweging: Chan Mi Gong

Chan Mi Gong is een bijzondere leer binnen de Qi-Gong. (Qi: de levensenergie, Gong: de kennis en beoefenen daarvan).

De basis van Chan Mi Gong wordt gevormd door zeer oude oefenpraktijken uit:

Dit op zichzelf staand Qi-Gong systeem houdt oefeningen in die stammen uit de lang geheim gehouden context van de Tibetaanse kloosters. Grootmeester Liu Han Wen (1923-2004) bracht onder de naam Chan Mi Gong deze oefeningen naar China. In een heldere, eenvoudige vorm lukte het hem deze hoge oefenpraktijken met hun diepe spirituele achtergrond ervaarbaar te maken.

Chan Mi Gong is een zachte oefenweg, die je van buiten naar binnen bewegend tot diepe rust, stabiliteit, groeiende levenskracht en vreugde voert.